Flytta FU:n till ny revision av ledning

I de fall man skapar en ny revision av en ledning, men det inte påverkar längden av ledningen eller arbetena som ska utföras på ledningen, kan man knyta om de befintliga FU:na (utan att revisionshöja dessa) till den nya linjära revisionen enligt nedan instruktion.

Sök fram de aktiva FU:n på ledningen som ska flyttas

Markera FU:na och inaktivera revisionskontrollen genom att ta bort bocken för revisionskontroll.

Uppdatera Objekt-ID:t till den nya revisionen av ledningen på alla poster. Spara.

Markera sedan alla posterna och slå på revisionskontrollen (sätt tillbaka bocken) igen.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.