Ändra underhållsplan

Utgå från formulär Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd

I formuläret "Separat FU-åtgärd", öppna fliken "underhållsplan" för att se de planerade åtgärderna

För att plocka bort en enskild rad i planen, klicka i fältet "Genererbar" och välj "nej".

Fyll i signatur (användarnamn) och en anmärkning. Tryck på "Spara". Ingen arbetsorder kommer nu genereras för datumet.

Även i detta fall behöver en "Signatur" och "Anmärkning" fyllas i innan man kan spara planen.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.