Kopiera FU-åtgärd

Utgå från formulär Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd

Högerklicka och välj "Kopiera FU-åtgärd".

Högerklicka och välj "Kopiera FU-åtgärd".

Fyll i "Objekt-ID" som kopian ska skapas för, och tryck "OK".

En kopia har skapats.

En kopia har skapats.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.