Åtgärda "Dubletter"

I lobbyn "Underhållsingenjör -  FU-fel" och element "Dubletter" visas FU-åtgärder som misstänks vara dubletter.

Antingen rör det sig om två FU-åtgärder som ligger på samma objekt med samma åtgärd och samma tidsintervall.

Eller så är det en FU-åtgärd som har flera rader i underhållsplanen inom samma tidsintervall.

Om man klickar på en av FU-åtgärderna från listelementet så kommer flera öppnas om det finns dubletter.

Man kan då jämföra de två och avgöra om någon ska justeras eller inaktiveras.

Om det inte finns FU-dubletter ligger det förmodligen dubbla poster (under samma tidsintervall) i underhållsplanen.

Nedan FU-åtgärd ska utföras vart fjärde år, men har två poster vart fjärde år.

För att ta bort de extra raderna behöver man radera hela underhållsplanen.

Stäng av revisionskontrollen via högermusval "Revisionskontroll".

Rensa underhållsplanen genom att under "Allmänt"-fliken ändra "Giltig från" till ett datum efter sista datumet i underhållsplanen. Spara.

I detta exempel noterar man det gamla "giltigt från"- datumet 2015-10-16, och ändrar det sedan till exempelvis 2028-01-01 (>2027-10-11).

Kvar i underhållsplanen är nu endast de poster där arbetsorder genererats.

Ändra "Giltig från" tillbaka till det ursprungliga värdet. Spara.

Slå på revisionskontrollen igen.

Underhållsplanen har nu skapats upp på nytt med rätt antal poster.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.