Lobby "Underhållsingenjör - FU-fel"

Från lobbyn "UH-ingenjör - startsida", klicka på elementet "FU-fel".

Lobbyn "Underhållsingenjör - FU-fel" visar FU-åtgärder som behöver åtgärdas.

Under "Hjälp" längst ned finns hjälptexter för respektive element.

STANDARDJOBB SAKNAS

Räkneelement som visar antal FU-åtgärder som saknar koppling till ett standardjobb. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

STANDARDJOBB SAKNAS

Listelement som visar alla FU-åtgärder som saknar koppling till ett standardjobb. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

STANDARDJOBB SAKNAR ÅTGÄRD

Elementet visar antal FU-åtgärder där  standardjobbet som det är kopplat till saknar åtgärd. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

STANDARDJOBB SAKNAR ÅTGÄRD

Listelement som visar FU-åtgärder som har en utförande avdelning som är blockerad. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

FEL DRIFTSTATUS

Elementet visar antal FU-åtgärder som har fel eller saknad driftstatus jämfört med det standardjobb som är kopplat till FU-åtgärden. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

FEL DRIFTSTATUS

Listelement som visar de FU-åtgärder som har fel eller saknad driftstatus jämfört med det standardjobb som är kopplat till FU-åtgärden.Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

INAKTIVT STANDARDJOBB

Elementet visar antal aktiva FU-åtgärder som har ett standardjobb som är inaktivt. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

INAKTIVT STANDARDJOBB

Listelement som visar de aktiva FU-åtgärder som har ett standardjobb som är inaktivt. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

INAKTIV AVDELNING

Elementet visar antal FU-åtgärder som har en utförande avdelning som är blockerad från värdelistor. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

INAKTIV AVDELNING

Listelement som visar FU-åtgärder som har en utförande avdelning som är blockerad från användning i värdelistor. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

FEL ÅTGÄRD

Elementet visar antal FU-åtgärder som har fel åtgärd jämfört med det standardjobb som det är kopplat till. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

FEL ÅTGÄRD

Listelement som visar FU-åtgärder som har en utförande avdelning som är blockerad. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

FEL KVANTITET

Räkneelement som visar antal FU-åtgärder för ledningsorter (ort like L%) där kvantiteten på FU skiljer sig mer än 100 m jämfört med ledningslängden. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

FEL KVANTITET

Räkneelement som visar antal FU-åtgärder för ledningsorter (ort like L%) där kvantiteten på FU skiljer sig mer än 100 m jämfört med ledningslängden. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

OBJEKT MED FLERA FU-ÅTGÄRDER

Räkneelement som visar FU-åtgärder där det finns flera FU-åtgärder med samma åtgärd för samma objekt inom samma intervall. Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

OBJEKT MED FLERA FU-ÅTGÄRDER

Listelement som visar FU-åtgärder där det finns flera FU-åtgärder med samma åtgärd för samma objekt inom samma intervall. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

INAKTUELL ARBETSTYP

Elementet visar antal FU-åtgärder som har en felaktig arbetstyp. Dvs en arbetstyp där beskrivningen börjar med "Används ej". Klicka på siffran så visas alla FU-åtgärder i översiktformuläret "Separata FU-åtgärder".

INAKTUELL ARBETSTYP

Listelement som visar FU-åtgärder som har en felaktig arbetstyp. Dvs en arbetstyp där beskrivningen börjar med "Används ej". Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Separat FU-åtgärd" för den valda åtgärden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

AO BORDE GENERERATS FRÅN FU

Räkneelement som visar antalet arbetsorder av FU-typ där status inte är Avslutad men där arbetsordern inte är genererad från FU. Klicka på siffran så visas alla poster i formuläret "Översikt - Aktiva arbetsorder".

AO BORDE GENERERATS FRÅN FU

Listelement som visar arbetsorder av FU-typ men där arbetsordern inte är genererad från FU. Dubbelklicka i elementet för att visa listan i helskärm. Klicka på en rad för att öppna formuläret "Bered arbetsorder" för den valda raden. Klicka på rubriken för att öppna samma formulär men med alla poster i listan framsökta.

 

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.