IFS AnvändarmanualerUnderhållStandardjobbGenerera FU-åtgärd från standardjobb

Generera FU-åtgärd från standardjobb

Gå till formulär Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\Standardjobb\Standardjobb för separat FU och sök fram aktuellt standardjobb och välj höger musval "Generera FU-åtgärd".

Ange objekt som FU-åtgärden ska genereras för, samt utförande avdelning, och tryck "OK".

FU-åtgärden har skapats. Tryck "OK".

Fu-åtgärden skapas upp med status "preliminär" och måste aktiveras innan den kan generera några arbetsorder.

Sök fram FU-åtgärden i Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd och aktivera FU-åtgärden via höger musval "FU-åtgärdsstatus -> Aktiv".

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.