Lägga upp inköpsartiklar i leverantörsavtal

Navigera till formulär "Leverantörsavtal" och sök fram det avtal som du vill uppdatera.

Obs! Det är viktigt att du både söker fram leverantör och tittar på avtaslnummer då det finns flera avtal för samma leverantör beroende på underhållsområde. I fältet anteckningar är det angivet vilket geografiskt område det gäller.  Finns flera leverantörer behöver orten läggas på samtliga avtal (tex Securtias + underhållsleverantör)

Gå till fliken "Giltiga orter" och lägg till den nya orten genom att klicka på "Plusset"

Markera raden för den ort du skapat. Välj höger musval "Upd avtal med artiklar från ny ort" för för att generera upp inköpsartiklarna.  

Gå in under fliken "Artiklar" för att kontrollera att artiklarna har skapats upp korrekt

OBS! För att inköpsartiklarna ska dyka upp måste de vara taggade med huvudartikelgrupp 1 eller 2,  samt att leverantören för inköpsartikel stämmer överens med leverantören på leverantörsavtalet.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.