Skapa inköpsartikel

När man skapar en inköpsartikel behöver det först finnas en motsvarande huvudartikel vars artikelnummer man använder när man skapar upp inköpsartikeln för en specifik ort. Saknas huvudartikel finns en instruktion här.

OBS! Om man ska skapa upp en artikel för en ort som redan finns på en annan ort är det enklast att duplicera den befintliga inköpsartikeln och bara byta ort på den nya. Detta beskrivs längre ned.

Navigera till formulär "Inköpsartikel" och tryck på "Ny". Fyll i fälten enligt nedan och välj "Spara"

Fyll i fäöjande fält:

"Artikelnr" (som ska vara samma som huvudartikelns artikelnummer),

"Artikelbeskr."

"Ort"

"Std inköpsenhet"

"FU-konto" och "FU-delprojekt" fylls i om det är en artikel som enbart ska användas för förebyggande underhåll.

OBS! Artikeln är nu skapad, men är ännu inte knuten mot något avtal, någon leverantör och har heller inget pris.

För att kopiera en befintlig inköpsartikel, sök fram den och tryck på "Duplicera"-ikonen. Ändra orten och "Spara".

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.