Generera arbetsorder från underhållsplan

Instruktion för hur man manuellt genererar upp arbetsorder för befintlig underhållsplan. Observera att FU-åtgärden behöver ha status aktiv för att det ska gå att generera arbetsorder.

Utgå från formuläret Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd

I formuläret "Separat FU-åtgärd", välj fliken "Underhållsplan" för att se de datum som är planerade för åtgärden.

I formuläret "Separat FU-åtgärd", välj fliken "Underhållsplan" för att se de datum som är planerade för åtgärden.

Högerklicka på den rad du vill generera och välj "Generera arbetsorder".

Högerklicka och välj "Generera arbetsorder".

En arbetsorder har skapats. Välj "OK".

En arbetsorder har skapats.

Arbetsordernumret visas på raden för den planerade åtgärden.

Arbetsordernumret visas på raden för den planerade åtgärden.

Högerklicka på raden och välj "Bered arbetsorder" för att titta på arbetsordern.

Högerklicka på raden och välj "Bered arbetsorder" för att titta på arbetsordern.

Arbetsordern visas. Om arbetsorden genererats upp från FU med standarjobb kommer en förkonterad anmodan skapats upp automatiskt och visas under fliken "Anmodan".

Även övrig information från standarjobbet finns på arbetsordern, tex kopplade dokument, information om jobbet, planerad kostnad  etc.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.