Aktivera FU-åtgärd

Utgå från formulär Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd

Öppna en FU-åtgärd med "status" = preliminär. Högerklicka och välj "FU-åtgärdsstatus" -> "Aktiv".

Öppna en FU-åtgärd med "status" = preliminär. Högerklicka och välj "FU-åtgärdsstatus" -> "Aktiv".

Obs! Välj INTE "generera arbetsorder" från denna meny. Då kommer ytterligare arbetsorder genereras upp utöver de som ligger i planen. Denna används enbart om man vill skapa upp en extra arbetsorder mellan de planerade datumen i underhållsplanen. För att generera arbetsorder enligt underhållsplan, gå istället in under flik underhållsplan och generera därifrån, se instruktionen Generera arbetsorder från underhållsplan

Statusen har nu uppdaterats till aktiv.

Statusen har nu uppdaterats till aktiv.

En FU-åtgärd behöver vara aktiv för att det ska gå att generera upp arbetsorder.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.