IFS AnvändarmanualerAnläggningsunderhåll StandardjobbUppdatera FU-åtgärder med ny revision av standardjobb

Uppdatera FU-åtgärder med ny revision av standardjobb

När ett standardjobb har reviderats och en ny revision har skapats, vill man förmodligen att den nya versionen ska ersätta den gamla på alla FU-åtgärder som anavänder jobbet.

För att se vilka FU-åtgärder som har inaktuella revisioner av standardjobbet, välj från standardjobbet högermusval "Inaktuell revision på FU-åtgärder"

Här visas vilka FU-åtgärder som har inaktuella jobb.

Välj högermusval "Ersätt inaktuella revisioner på FU-åtgärder"

I Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\Standardjobb\FU Åtgärder för Standardjobb kan man sedan se att det 1) skapats nya revisioner av FU:na som 2) kopplats till senaste versionen av standardjobbet.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.