Åtgärda "Inaktivt standardjobb"

I lobbyn "Underhållsingenjör - FU-fel" och elementet "Inaktivt standardjobb" visas FU-åtgärder som har ett standardjobb som är inaktuellt.

Genom att klicka på FU-åtgärden och gå in under "jobb"-fliken kan man se det kopplade standardjobbet och dess status.

Ställ markören i fältet "standardjobb" och tryck på inzoomnings-ikonen för att gå till standardjobbet.

Samtliga revisioner av standarjobbt visas.

Om det finns en aktiv revision av standardjobbet, markera det och välj högermusval "Standardjobbinformation" för att gå till detaljvyn.

Välj höger musval "Ersätt inaktuella revisioner få FU-åtgärder" för att uppdatera FU-åtgärden med den senaste versionen av standardjobbet.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.