IFS AnvändarmanualerAnläggningsunderhåll StandardjobbVisa arbetsorder/FU-åtgärder som har inaktuell revision av standardjobb

Visa arbetsorder/FU-åtgärder som har inaktuell revision av standardjobb

Från Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\Standardjobb\Standardjobb för separat FU, välj högermusval "Inaktuell revision på aktiva arbetsorder"

Här visas de aktiva arbetsorder som har en inaktuell version av standardjobbet.

Om arbetet redan är utfört krävs ingen åtgärd. Om arbetet inte är påbörjat bör man överväga att ta bort jobbet från arbetsordern och lägga till en ny revision.

Välj högermusval "Inaktuell revision på FU-åtgärder" för att visa FU-åtgärder som bör hanteras

Här visas de FU-åtgärder som har en inaktuell version av standardjobbet.

Dessa FU-åtgärder bör ses över och eventuellt uppdateras enligt Uppdatera FU-åtgärder med ny revision av standardjobb

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.