Inaktivera FU-åtgärd

Utgå från formulär Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd

Högerklicka och välj "FU-åtgärdsstatus -> Inaktuell".

Högerklicka och välj "FU-åtgärdsstatus -> Inaktuell".

Statusen har uppdaterats. Det går inte längre att uppdatera FU-åtgärden eller generera arbetsorder från den.

Statusen har uppdaterats. Det går inte längre att uppdatera FU-åtgärden eller generera arbetsorder från den.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.