Lägga upp utförande avdelningar på ort

Navigera till formulär "Organisation-Grunddata", flik "Utförande avdelningar". Sök fram en annan ort och markera och duplicera de utförande avdelningar du vill lägga upp på den nya orten.

Ersätt ** med den nya orten. Spara.

SVK, SVK-DOK och RIT ska alltid läggas till + rätt entreprenör.  För stationer ska samtliga utförande avdelningar som bilden visar läggas upp.

För att lägga till en utförande avdelning utan att duplicera, tryck på "+" och fyll i avdelning, beskrivning samt ort.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.