IFS AnvändarmanualerAnläggningsunderhåll Kvalitetskontroll FU-åtgärderÅtgärda "Standardjobb saknas" och "Fel standardjobb"

Åtgärda "Standardjobb saknas" och "Fel standardjobb"

Att en FU-åtgärd saknar standardjobb kan både vara rätt och fel. Elementet "Standardjobb saknas" i lobbyn "Underhållsingenjör FU-fel" visar vilka FU-åtgärder som saknar standardjobb och eventuellt behöver åtgärdas.

Generellt gäller att FU-åtgärder som är en del av kalenderplanen ska alltid ha standardjobb. Fristående FU-åtgärder som ej tillhör kalenderplanen behöver däremot inte ha ett standardjobb.

Om en FU-åtgärd visas i "Fel standardjobb" innebär det att standardjobbet är fel och bör ersättas av ett annat.

 

Gå till FU-åtgärderna via elementen "Standardjobb saknas".

I fliken "jobb" ser man att det saknas standardjobb. Om FU-åtgärden borde ha ett standardjobb läggs detta till i denna flik.

Skapa en ny revision av FU-åtgärden.

Denna förändring kräver att man först skapar en ny revision av FU-åtgärden enligt Skapa ny revision av FU-åtgärd.

Lägg till ett standardjobb genom att trycka på lilla "+"-tecknet, ställa markören i standardjobbs-fältet och trycka på värdeliste-ikonen

Välj standardjobb och tryck "OK".

Spara FU-åtgärden.

Aktivera FU-åtgärdens nya revision.

Om det redan finns ett (felaktigt) standardjobb kopplat mot FU-åtgärden, måste detta först tas bort. Markera jobbet och tryck på delete-ikonen.

Därefter kan man lägga till det korrekta standardjobbet enligt instruktionen ovan.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.