Ange leverantör för inköpsartiklar

Nedan beskrivs hur man anger leverantör för inköpsartiklar. Det finns två olika sätt att knyta en leverantör till en inköpsartikel.

1. Direkt i systemet.

2. Nyttja data migration tool Excel Add-in

1. Direkt i systemet

Navigera till formulär "Inköpsartikel". Sök fram inköpsartikeln och välj högermusval "Leverantör för inköpsartikel".

Välj "Duplicera" för att skapa en kopia, fyll i "Leverantör", bocka ur "Huvudleverantör - Inköp" och spara.

Viktigt! Om det finns flera leverantörer för en inköpsartikel, var noga med att bocka ur rutan "Huvudleverantör - Inköp", annars kommer inte fler leverantörer kunna välja artikeln.

OBS! Om det inte finns någon tillagd leverantör för inköpsartikeln kommer fältet leverantör vara rosa och då behöver du inte duplicera utan högermusvalet i tidigare steg "Leverantör för artikel" kommer agera som "Skapa ny".

2. Nyttja data migration tool Excel Add-in

Starta Excel, använd tillägget Data migration tool Excel Add-in och logga in mot den miljö du vill uppdatera i IFS, och använd migreringsjobbet "Leverantör för inköpsartikel.

Sök fram dina artiklar och fyll i "Leverantör" och "Huvudleverantör (Y/N)". När du fyllt i leverantör på alla rader, välj "Validera" och välj sedan "Utför" för att läsa in datan.

Ifyllnad av Leverantör

Hur vet man vilken levenrantörer som hör till vilken artikel?

Securitas: Artikelnummer som börjar med B +SU_SÄK, tex B101

Leverantör (tex Vattenfall): Artikelnummer som börjar med S +SU +C, t.ex. S101

Hur hittar man leverantörsnummret?: Sök fram numret i IFS för leverantör i formulär ”Leverantörsavtal” (det är samma som leverantörsnumret i ekonomisystemet UBW)

 

Ifyllnad av Huvudleverantör

Huvudleverantör =Y=Avtalsbundna

Huvudleverantör N = Ej avtalsbundna

Dubblera raderna för de som är EJ avtalsbundna om det finns flera leverantör (t.ex securitas + leverantör får varsin rad, lägg på rätt leverantörsnummer)

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.