Skapa ny revision av standardjobb

Välj högermusval "Skapa ny revision"

Fyll i "orsak" och tryck "ok".

En ny revision skapas i status "preliminär".

Uppdatera informationen i den nya revisionen och spara.

Tryck "OK" och den gamla revisionen kommer bli inaktuell.

Förmodligen vill man sedan uppdatera FU-åtgärderna som använder standardjobbet med den senaste versionen.

Detta beskrivs i Uppdatera FU-åtgärder med ny revision av standardjobb

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.