Åtgärda övriga fel på FU

För att hantera de FU-åtgärder som visas i lobbyn "Underhållsingenjör - FU-fel" i elementen "Fel driftstatus", "Fel åtgärd", "Inaktiv avdelning" och "Inaktuell arbetstyp"......  

Öppna FU-åtgärden i detaljformuläret "Separat FU-åtgärd"

I de fall värden skiljer sig från standarjobbets värde syns det i informationskortet,

Skapa en ny revision av FU-åtgärden och uppdatera informationen i denna

Aktivera den nya FU-revisionen

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.