Generera extra arbetsorder från FU-åtgärd

Om man vill skapa upp en extra arbetsorder mellan de planerade datumen i underhållsplanen kan man genererar en enskild AO utifrån FU:t.

Utgå ifrån formulär Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd

Sök fram en FU-åtgärd, högerklicka och välj "Generera arbetsorder".

Sök fram en FU-åtgärd, högerklicka och välj "Generera arbetsorder".

En arbetsorder skapas.

En arbetsorder skapas.

I fliken "underhållsplan" kan man se att AO:n skapats och vilket nummer den har.

Datum visas inte på dessa rader, eftersom det är en "oplanerad" FU-åtgärd. Man redigerar datumet på själva arbetsordern.

Högerklicka och välj "Bered arbetsorder" för att komma till den genererade arbetsordern.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.