Skapa ny revision av FU-åtgärd

Utgå från formulär Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd

Högerklicka och välj "Skapa ny revision".

Högerklicka och välj "Skapa ny revision".

Fyll i "orsak" och tryck OK.

Fyll i "orsak" och tryck OK.

Gör önskade ändringar på den nya revisionen och tryck på "Spara".

Gör önskade ändringar på den nya revisionen och tryck på "Spara".

Revisionsnumret har nu uppdaterats, och den nya revisionen har "status" = preliminär.

Revisionsnumret har nu uppdaterats, och den nya revisionen har "status" = preliminär.

Aktivera den nya revisionen genom att högerklicka och välja "FU-åtgärdsstatus" -> "Aktiv".

Aktivera den nya revisionen genom att högerklicka och välja "FU-åtgärdsstatus" -> "Aktiv".

Den nya revisionen sätts till aktiv och den gamla revisionen blir inaktuell.

Den nya revisionen sätts till aktiv och den gamla revisionen blir inaktuell.

OBS! Vid revision av FU pga av ändrad ledningslängd, behöver kvantiteten under jobb-fliken uppdateras så att den stämmer överens med den nya längden.

Och sedan behöver FU:t knytas om till det nya objektet (nya revisionen av ledningen).

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.