IFS AnvändarmanualerAnläggningsunderhåll UnderhållsadministrationLägga in priser på inköpsartikel i leverantörsavtal

Lägga in priser på inköpsartikel i leverantörsavtal

Det finns två olika sätt att lägga in priser på inköpsartiklar i levernatörsavtal

1. Direkt i systemet (för mindre ändringar)

2. Massuppdatering med data migration tool i Excel Add-in

1. Direkt i systemet

Navigera till formulär "Leverantörsavtal" och sök fram det leverantörsavtalet som du ska uppdatera, välj flik "Artiklar". Ändra priset för artikeln och "Spara".

2. Massuppdatering med data migration tool i Excel Add-in

Öppna Excel, välj fliken "IFS Applications". Logga in mot den IFS-miljö du vill uppdatera priser i och välj migreringsjobb "Pris på avtalsbunden artikel". Sök på både ort och avtalsnummer.

Sök fram avtalen. Uppdatera priserna, välj "Validera" och sedan "Utför" för att läsa in ändringen i IFS.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.