Avbryt arbetsorder

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

Ändra arbetsorderstatusen till "Avbruten".

Välj en "Orsak" från värdelistan och skriv en kommentar om varför arbetsodern avbröts.

Välj en "Orsak" från värdelistan och skriv en kommentar om varför arbetsodern avbröts.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.