IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringKoppla dokumentTa ut och redigera dokumentkopplingar för en ledningsstruktur i Excel

Ta ut och redigera dokumentkopplingar för en ledningsstruktur i Excel

Logga in i Exceladin och välj det migrationsjobb som heter 300_DOKUMENT_PLUS

Klicka på "Search".  Du har möjlighet att mata in flera olika sökkritierer för att filtrera sökningen, tex om du vill söka på hela ledningsstrukturen eller en viss objekttyp.

Sökresultatet visas.

Gör dina uppdateringar. Du kan både redigera informationen på befintliga dokumentrevisioner eller skapa dokumentkopplingar genom att lägga in nya rader.

Validera genom att trycka på knappen "Validate" och kontrollera under kolumn Result column att det har gått bra.

Rätta till eventuella fel och kör om valideringen. Har det gått bra och det står "Validate OK", gå vidare och tryck på "Execute"

Kontrollera att det har gått bra genom att kontrollera att det står "Updated" under kolumnen "Result column". Informationen har nu updaterats i systemet.