Radera dokumentmapp

Sök fram den mapp du vill radera, markera mappen och välj högermusval "Ta bort mappstruktur"

Sök fram den mapp du vill radera, markera mappen och välj högermusval "Ta bort mappstruktur"

Välj "Ja" i rutan som öppnas

Välj "Ja" i rutan som öppnas

Mappen, ev underliggande mappar och dokumentkopplingar raderas

Mappen, ev underliggande mappar och dokumentkopplingar raderas

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.