IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringGodkännandeprocess för dokumentGodkänna steg för dokument (Underhållsingenjör)

Godkänna steg för dokument (Underhållsingenjör)

Markera det steg du vill godkänna och välj högermusval "Godkänn steg"

Markera det steg du vill godkänna och välj högermusval "Godkänn steg"

Välj "Ja"

Välj "Ja"

Godkännandestatus ändras till "Godkänt". Mail skickas ut automatiskt till nästa personen i flödet.

Godkännandestatus ändras till "Godkänt". Mail skickas ut automatiskt till nästa personen i flödet.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.