Frisläppa dokument

Sök fram det dokument du vill frisläppa

Sök fram det dokument du vill frisläppa

Bocka i rutan "Frisläpp" och välj sedan "Spara"

Bocka i rutan "Frisläpp" och välj sedan "Spara"

Obs! För att frisläppa ett dokument krävs att det är kopplat till ett objekt. Finns ingen objektkoppling kommer ett felmeddelande att visas. Koppla först då dokumentet dit det hör hemma. Se instruktionen "Koppla dokument till objekt".

Ett meddelande visas att dokumentet har frisläppts. Välj "OK"

Ett meddelande visas att dokumentet har frisläppts. Välj "OK"

Dokumentet har nu fått status frisläpp. Det innebär att det är gällande revision och att inga förändringar kan göras.

Dokumentet har nu fått status frisläpp. Det innebär att det är gällande revision och att inga förändringar kan göras.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.