Skapa dokumentmapp

Navigera till formuläret "Mappnavigator"

Markera fliken "Detaljer för dokumentmapp" och välj "Skapa ny"

Markera fliken "Detaljer för dokumentmapp" och välj "Skapa ny"

Mata in information om mappen och välj "Spara"

Mata in information om mappen och välj "Spara"

Mappen skapas upp

Mappen skapas upp

Markera mappen och välj högermusval "Skapa ny undermapp"

Markera mappen och välj högermusval "Skapa ny undermapp"

Mata in information om mappen och välj "Spara"

Mata in information om mappen och välj "Spara"

Undermappen skapas upp

Undermappen skapas upp

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.