Koppla dokument till objekt

Instruktionen beskriver hur man kopplar dokument till objekt. Tex Arbetsorder, anläggningsobjekt, lagerartikel etc.

Sök fram det dokument du vill koppla

Sök fram det dokument du vill koppla

Markera fliken "Objekt" och välj "Skapa ny"

Markera fliken "Objekt" och välj "Skapa ny"

Välj typ av objekt i rullgardinen och sedan "Sök"

Om du vill koppla till ett funktionsobjekt väljer du "Utrustningsobjekt" i listan.

Tänk på att om du kopplat ett dokument till ett Konstruktionsobjekt måste du antingen ändra konstruktionsstatus på konstruktionsobjektet för att en objektkoppling skall skapas till motsvarande funktionsobjekt (alla har inte behörighet att ändra status på konstruktionsobjektet), eller skapa kopplingen manuellt genom att även skapa en koppling till det funktionsobjekt som motsvarar Konstruktionsobjektet.

Välj typ av objekt i rullgardinen och sedan "Sök"

Mata in dina sökkriterier och välj "Sök"

Mata in dina sökkriterier och välj "Sök"

Markera det objekt du vill koppla dokumentet till och välj sedan "OK"

Det är även möjligt att välja flera objekt i listan och klicka på "OK" för att skapa kopplingar till flera objekt samtidigt.

Markera det objekt du vill koppla dokumentet till och välj sedan "OK"

Objektkopplingen listas nu i tabellen under fliken "Objekt"

Objektkopplingen visas under fliken "Objekt". Välj "spara".

OBS! Om du kopplat till ett objekt av typen "Utrustningsobjekt" behöver du ändra på inställningen för "Uppdatera rev. koppling" till "Senast frisläppt rev"

Objektkopplingar till Funktionsobjekt (Utrustningsobjekt) ska peka på den senast frisläppta revisionen av dokumentet, inte den senaste revisionen. Men när man skapar en objektkoppling ifrån dokumentposten blir Uppdatera rev koppling alltid "Senaste revision" som standard.

Uppdatera rev. koppling betydelser:

Fast = Objektkopplingen stannar kvar på den revision av dokumentet som den skapades mot.

Senaste revision = Objektkopplingen är alltid mot den senaste revisionen av dokumentet, den följer med när en ny revision av dokumentet skapas.

Senast frisläppt rev = Objektkopplingen är mot den revision av dokumentet som har dokumentstatus "Frisläppt".

 

Utrustningsobjekt ändra Uppdatera rev koppling till Senast frisläppt rev

Klicka på "Spara" för att spara ändringarna

Objektkopplingen visas under fliken "Objekt". Välj "spara".

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.