IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringGodkännandeprocess för dokumentStarta godkännandeprocess för dokumentrevision

Starta godkännandeprocess för dokumentrevision

Instruktionen beskriver hur man startar en sk godkännande process med olika godkännnadesteg, för ett dokument. Godkännnadeprocess finns enbart för dokumentklass LEDNING, format ODLAVT (Odlingsavtal).

Sök fram det dokument du vill starta godkännandeprocess för i formuläret "Dokumentrevision"

Sök fram det dokument du vill starta godkännandeprocess för i formuläret "Dokumentrevision"

Klicka i formuläret och välj högermusval "Status" och sedan "Starta godkännande"

Klicka i formuläret och välj högermusval "Status" och sedan "Starta godkännande"

Välj "Ja"

Välj "Ja"

Status ändras till "Godkännade pågår". Mail skickas automatiskt ut till den som ska godkänna dokumentet.

Status ändras till "Godkännade pågår". Mail skickas automatiskt ut till den som ska godkänna dokumentet.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.