Söka och visa dokument

Navigera till formuläret "Dokumentrevisioner" och välj "Sök"

Välj en sparad sökning eller mata in egna sökkriterier i fälten. Välj sedan "Sök"

Välj en sparad sökning eller mata in egna sökkriterier i fälten. Välj sedan "Sök"

Markera dokumentet du vill titta på och välj högermusval "Dokumentrevision"

Markera dokumentet du vill titta på och välj högermusval "Dokumentrevision"

Detaljerad information om dokumentet visas. Markera fliken "Allmänt" och välj knappen "Visa"

Detaljerad information om dokumentet visas. Markera fliken "Allmänt" och välj knappen "Visa"

En kopia av dokumentfilen öppnas

En kopia av dokumentfilen öppnas

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.