Skapa dokument

Navigera till formuläret "Dokumentrevision" och välj ikonen för skapa ny

Mata in information om dokumentet i fälten (rödmarkerade fält titel, dok.klass, dok.blad och revision är obligatoriska).

Mata in information om dokumentet i fälten (rödmarkerade fält titel, dok.klass, dok.blad och revision är obligatoriska).

Dok.blad och revision ges automatiskt värde 1 om de inte fylls i.

För att använda värdelista, klicka i fältet och välj sedan ikonen för värdelista

För att använda värdelista, klicka i fältet och välj sedan ikonen för värdelista

Obs! I de fall ett fält saknar värdelista är ikonen gråmarkerad. Information i fältet behöver då matas in manuellt.

Markera ett värde i listan och välj sedan "ok"

Markera ett värde i listan och välj sedan "ok"

Välj "spara"

Välj "spara"

Ett unikt dokumentnummer genereras upp.

Dokumentrevisionen skapas. Dra in dokumentfilen i fönstret

Dokumentrevisionen skapas. Dra in dokumentfilen i fönstret

Markera fliken  "Filreferens" och kontrollera att filen kopplats till dokumentrevisionen

Markera fliken  "Filreferens" och kontrollera att filen kopplats till dokumentrevisionen

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.