IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringKoppla dokumentTa bort dokumentkoppling från objektöversikt via bilagepanel

Ta bort dokumentkoppling från objektöversikt via bilagepanel

Navigera till det objekt du vill ta bort dokumentkoppling för. Markera objektet och klicka på "Bilagor".

Markera det dokument du vill ta bort kopplingen för och välj högermusval "Koppla loss"

Markera det dokument du vill ta bort kopplingen för och välj högermusval "Koppla loss"

Väl "Ja" i rutan som visas

Väl "Ja" i rutan som visas

Dokumentet kopplas loss

Dokumentet kopplas loss

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.