IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringSöka och visa dokumentSöka fram och kopiera ut dokumentfiler för ledningsstruktur

Söka fram och kopiera ut dokumentfiler för ledningsstruktur

Skriv in sökkritier i rutan som öppnas och välj sedan "OK". Obs! Var noga med att skriva exakt som det heter inklusive mellanslag för att få rätt sökresultat.

Söker du tex på ett ledningslittra så kommer alla dokument visas som ligger koppplade till ledningen och underliggande objekt (tex fundament, stolpar etc)

Markera de dokument du vill få ut filerna för och välj högermusval "Kopiera fil till"

Välj den katalog du vill lagra filerna i och välj sedan "OK"