IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringGodkännandeprocess för dokumentAvslå steg för dokument (Underhållsingenjör)

Avslå steg för dokument (Underhållsingenjör)

Markera fliken "Godkännande", markera steget och välj  högermusval "Avslå steg"

Markera fliken "Godkännande", markera steget och välj  högermusval "Avslå steg"

Välj "Ja"

Välj "Ja"

Steget får godkännandestatus  "Avslagen"

Steget får godkännandestatus  "Avslagen"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.