Kända problem dokumentväska

AIIM behöver startas  manuellt första gången för att det ska gå att köra dokumentväskan

AIIM behöver startas  manuellt första gången för att det ska gå att köra dokumentväskan

Första gången man ska köra dokumentväskan behöver man öppna AIIM manuellt och logga in. Obs! Gäller respektive miljö, behöver göras både i PROD och TEST.

Sökvägar och mappar för dokumentväskan kan behöva skapas manuellt

Sökvägar och mappar för dokumentväskan kan behöva skapas manuellt

För att det ska gå att ta ut en dokumentväska behöver sökvägarna vara rätt inställda. Dessa sökvägar och mappar ska vara inställda rätt från början och mapparna ska även ha skapats upp automatiskt. I vissa fall har installationen inte lyckats och sökvägar och mappar behöver skapas upp manuellt. Lokal utcheckningssökväg ska vara H:\IFS\IFSDOK\. Kontrollera även att mapparna enligt sökvägen finns uppskapade, skapa annars upp dem manuellt.

 

 

Ett bakgrundsjobb i IFS har misslyckats "Update info in doc_issue_tab (Event SVK_BC_REMOVED_DOC) "

Ett bakgrundsjobb i IFS har misslyckats "Update info in doc_issue_tab (Event SVK_BC_REMOVED_DOC) "

Mail skickas ut om misslyckat event "Event SVK_BC_REMOVED_DOC". Fältet Anteckning töms inte på information om "BC folder: xxx". Kontakta supporten för manuell uppdatering direkt mot databasen (i väntan på funktionsrättning).

Om mappnamn på dokumentväska ändras går det inte att läsa in väska

Om mappnamn på dokumentväska ändras går det inte att läsa in väska

Väskan får samma namn som mappen den ligger under. I ovan exempel hette mappen ursprungligen "SUBEA170104" men har ändrats till "Ändrat namn". Vid inläsning av väska letar den efter mapp med samma namn som på väskan, så om namnet har ändrats kommer det inte gå att läsa in väska. Ändra tilllbaka mappnamnet till ursprungsnamnet så kommer det gå att läsa in väskan.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.