Skapa nytt platsnummer

Till exempel via 'hamburgermenyn' > Dokumentstyrning > Grunddata > Platsnummer

Navigera till formuläret "Platsnummer" och välj "Skapa ny" med plusset

Sök efter ett ledigt platsnummer (sparad fråga)

Det finns två möjligheter att söka efter ett ledigt platsnummer:

"Nästa Nr Ledigt (1-, 2-, 3-, 4-ställigt)" - visar de platsnummer som är upptagna närmast före första lediga nummer i respektive spann mellan 1-9, 10-99, 100-999 och 1000-9999.

"Nästa Nr Ledigt (Ex. "1__" = ledigt mellan 100-199)" - ger dig möjlighet att själv ange inom vilket spann av nummer du vill söka. T.ex. om du anger siffran 1 följt av två understreck - "1__" så visas det platsnummer som är upptaget närmast före första lediga nummer mellan 100 och 199.

Sparade frågor

Klicka på plustecknet för att skapa en ny rad

Plustecken för att skapa ny rad

Skriv in platsnummer (en siffra högre än framsökt nummer är ledigt)

Notis om fältet Ägare:

Ägare = SVK är förvalt. Normalt behöver det inte ändras. Ägare för platsnumret avses, inte ägare för anläggningen.

EJ SVK = Om du vill uppta ett platsnummer så att det inte används av Svk.

VATTENFALL = Platsnummer som Vattenfall historiskt använt, ska normalt inte skapas några nya.

Skriv in platsnummer

Om du vill boka ett platsnummer (innan det finns ett konstruktionsobjekt, finns konstruktionsobjekt gå vidare till nästa steg)

Boka platsnummer
 1. Ändra Status till Granskad.
 2. Fyll i Gruppnummerlista genom att trycka på F8 för att få fram en värdelista och välja lämplig gruppnummerlista för anläggningen.
 3. Fyll i Anläggningstyp genom att trycka F8 för att få fram en värdelista och välja den anläggningstyp som gäller för anläggningen.
 4. Fyll i en anteckning för bokningen: Login, datum, Littera och anläggningsnamn samt beställare.
 5. Spara

Skapa ett aktivt platsnummer med utpekad konstruktionsobjekt

Platsnummer med objekt
 1. Bocka i Aktiv.
 2. Bocka ur Bokad.
 3. Ändra status till Granskad
 4. Fyll i Objekt-ID genom att trycka F8 för att få fram en värdelista och välj eller sök fram objekt-id för anläggningen.
 5. Fyll i Gruppnummerlista genom att trycka på F8 för att få fram en värdelista och välja lämplig gruppnummerlista för anläggningen.
 6. Fyll i Anläggningstyp genom att trycka F8 för att få fram en värdelista och välja den anläggningstyp som gäller för anläggningen.
 7. Fyll i en anteckning för skapandet av platsnumret: Login, datum, beställare och ev. övrigt information.
 8. Spara

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.