Skapa gruppnummer

Navigera till formuläret "Gruppnummer" och välj "skapa ny"

Väl värde för gruppnummerlista

Väl värde för gruppnummerlista

Skriv in fritext i fälten "Kategori", "Gruppnummer", "Beskrivning"

Skriv in fritext i fälten "Kategori", "Gruppnummer", "Beskrivning"

Välj dokumentklass som ska gälla gör gruppnumret.

Välj dokumentklass som ska gälla gör gruppnumret.

Välj "Spara"

Välj "Spara"

De dokument som skapas på ett visst gruppnummer (inom en specifik gruppnummerlista) kommer per automatik få den definierade dokumentklassen.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.