IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringPlats och gruppnummerRegelverk för plats och gruppnummer vid inläsning av dokument till mappar

Regelverk för plats och gruppnummer vid inläsning av dokument till mappar

Krav

-Platsnumret ska ha ägare SVK  

-Platsnumret måste vara aktivt

-Platsnumret måste ha minst en aktiv gruppnummerlista, men kan även ha flera aktiva gruppnummerlistor

-Det får inte förekomma två stycken likadana gruppnummer som båda är aktiva i två olika gruppnummerlistor som används för samma platsnummer (vid inläsningstillfället, finns flera aktiva får de tillfälligt inaktiveras så att rätt är aktiv vid inläsning)

-Gruppnummer är unikt per gruppnummerlista, dvs kan bara förekomma en gång per lista. (det kan finnas samma gruppnummer i flera olika gruppnummerlistor)

 

 

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.