IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringBokningslistaSkapa bokningslista och generera upp dokumentnummer

Skapa bokningslista och generera upp dokumentnummer

Navigera till formuläret"Grunddata dokument" och markera fliken "Bokningslista"

Välj "Skapa ny"

Välj "Skapa ny"

Mata in information i fälten och välj "Spara

Mata in information i fälten och välj "Spara

Välj "Generera nummer"

Välj "Generera nummer"

Fyll i antal nummer och notering i rutan som öppnas

Fyll i antal nummer och notering i rutan som öppnas

Dokumentnummer bokas upp

Dokumentnummer bokas upp

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.