IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringKoppla dokumentTa bort objektkoppling från dokument

Ta bort objektkoppling från dokument

Instruktionen beskriver hur du tar bort objektkopplingar från ett dokument

Sök fram det dokument du vill ta bort objektkoppling för

Sök fram det dokument du vill ta bort objektkoppling för

Markera fliken "Objekt", markera raden för objektet och välj "Ta bort"

Markera fliken "Objekt", markera raden för objektet och välj "Ta bort"

Välj "Spara"

Välj "Spara"

Objektkopplingen raderas

Objektkopplingen raderas

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.