IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringKoppla dokumentKoppla dokument från Objektöversikt via bilagepanel

Koppla dokument från Objektöversikt via bilagepanel

Instruktion för att koppla befintligt dokument från objektöversikt via bilagepanel. Exemeplvis från konstruktionsobjekt, arbetsorder etc

Sök fram det objekt du vill koppla dokument till. Markera  raden och klicka på "Bilagor"

Sök fram det objekt du vill koppla dokument till. Markera  raden och klicka på "Bilagor"

Markera "Dokument" och välj sedan "Bifoga"

Markera "Dokument" och välj sedan "Bifoga"

Välj "Sök" i rutan som öppnas

Välj "Sök" i rutan som öppnas

Mata in sökkriterier och välj "Sök"

Mata in sökkriterier och välj "Sök"

Markera det dokument du vill koppla och välj "OK"

Markera det dokument du vill koppla och välj "OK"

Dokument kopplas

Dokument kopplas

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.