Skapa dokument via filimport

Instruktionen beskriver hur man skapar dokument via filimport vilket är användbart om man ska skapa upp många dokument samtidigt.

Navigera till formuläret "Filimport"

Fyll i dokumentklass och format. Välj sedan högermusval "Öppna filer"

Fyll i dokumentklass och format. Välj sedan högermusval "Öppna filer"
Navigera till de filer du vill importera i rutan som öppnas. Markera filerna och välj "Öppna"

Välj "Spara"

Välj "Spara"

Markera raderna och välj högermusval "Importera filer"

Markera raderna och välj högermusval "Importera filer"

Dokumenten har skapats upp med incheckad fil

Dokumenten har skapats upp med incheckad fil

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.