Skapa gruppnummerlista

Navigera till formuläret "Gruppnummerlistor" och välj "Skapa ny" med plusset

Fyll i beskrivning och gruppnummerlista. Välj sedan "Spara"

Fyll i beskrivning och gruppnummerlista. Välj sedan "Spara"

Obs! Det går endast att skapa gruppnummerlistor som inte redan existerar, dvs är unika. När du skapat gruppnummerlistan kan du sedan lägga till giltiga gruppnummer mot gruppnummerlistan.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.