Skapa nytt blad

Sök fram det dokument som du vill skapa nytt blad för

Sök fram det dokument som du vill skapa nytt blad för

Klicka i rutan och välj högermusval "Skapa nytt blad"

Klicka i rutan och välj högermusval "Skapa nytt blad"

Mata in information om det nya bladet och välj "Nästa"

Mata in information om det nya bladet och välj "Nästa"

Välj om du vill att objektkopplingar ska kopieras och välj "Avsluta"

Välj om du vill att objektkopplingar ska kopieras och välj "Avsluta"

Ett nytt blad skapas upp. Dra in en fil i fönstret för att koppla den till bladet

Ett nytt blad skapas upp. Dra in en fil i fönstret för att koppla den till bladet

Markera fliken "Filreferens" och kontrollera att filen är kopplad.

Markera fliken "Filreferens" och kontrollera att filen är kopplad.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.