Radera dokumentrevision

Instruktionen beskriver hur man raderar dokument. Obs! Endast dokument i status utgånget kan raderas. Dokument ska endast raderas om de blivit felaktiga i uppskapandet. Är de inte längre giltiga sätts de till status utgånget och eventuell ny revision skapas upp för befintligt dokumentnummer.

Sök fram det dokument du vill radera

Sök fram det dokument du vill radera

Klicka i fönstret och välj högermusval "Filkommandon" och "Radera dokumentrevision"

Klicka i fönstret och välj högermusval "Filkommandon" och "Radera dokumentrevision"

Välj "Ja" i rutan som öppnas

 Välj "Ja" i rutan som öppnas

Dokumentet blir raderat

Dokumentet blir raderat

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.