IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringSöka och visa dokumentSkillnad på informationsinnehåll för dokument mellan IFS 7.5(Banken) och IFS9

Skillnad på informationsinnehåll för dokument mellan IFS 7.5(Banken) och IFS9

Bilden beskriver skillnader i vart information lagras för dokument mellan IFS7.5 (vänstra bilden) och IFS9 (högra bilden).

Bilden beskriver skillnader i vart information lagras för dokument mellan IFS7.5 (vänstra bilden) och IFS9 (högra bilden).

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.