IFS AnvändarmanualerDokumenthanteringKoppla dokumentKopiera dokumentkopplingar från befintlig revision till ny revision av linjär tillgång

Kopiera dokumentkopplingar från befintlig revision till ny revision av linjär tillgång

Obs! Det måste finnas en senare revision av den linjära tillgången för att det ska gå att kopiera dokumentkopplingarna. Dokumentkopplingarna kopieras från den revision du står på till den senaste revisionen av linjära tillgången (tex om det finns flera rev 1,2,3,4 kopieras kopplingarna till rev 4). Var observant på att du står på rätt revision innan du gör kopieringen.

Sök fram den senaste revisionen av ledningen och navigera till "Bilagor" och "Dokument"

-Dokumentkopplingarna har kopierats från den revision du stod på till den senaste revisionen av linjära tillgången och fått samma kopplingstyp som på föregående revision av linjär tillgång  (tex om det finns flera rev 1,2,3,4 kopieras kopplingarna till rev 4)

-Kopplingstypen för dokumenten på den gamla revisionen av linjära tillgången har ändrats till "Fast" (det innebär att dokumenten inte kommer uppdateras på den gamla revisionen på linjära tillgången för att bevara historiken på hur dokumentationen såg ut vid given tidpunkt)

Undantag:

-Dokument med klass stolputskrift har FLYTTATS till den senaste revisionen av ledningen (dvs ligger enbart på den senaste revisionen för att man ska se den senaste datan när man tar ut en stolputskrift)

-Dokument med dokumentklass stolpexport har inte kopierats utan ligger kvar på den ursprungliga revisionen (för att bevara historiken på hur ledningen såg ut vid given tidpunkt)