Kopiera standardjobb till ort från mall-ort

Navigera till formulär "Ort" och sök fram orten som du vill lägga till standardjobb på. Klicka i övre delen av formuläret och välj höger musval "Kopiera in standardjobb från mall-ort"

Standardjobben från mall-orten kopieras till orten. Tryck "OK".

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.