IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS AdresserSkapa adressuppgift för ny person

Skapa adressuppgift för ny person

Öppna navigatorn

  1. Klicka på navigatorsymbolen

Öppna översiktsformuläret för adressuppgifter

  1. Klicka på "Anläggningsadresser"
  2. Klicka på "Adressuppgifter"

Översiktsformuläret för adressuppgifter öppnas.

Mata in adressuppgifter för personen och välj "Spara"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment